top of page

Privacy policy

Privacy policy

Payment Methods

Personopplysninger

All informasjonen som blir samlet inn via denne nettbutikk vil bli holdt strengt konfidensielt og vil ikke bli solgt, benyttet flere ganger, gitt bort eller utleid. All informasjon du gir oss vil bli behandlet med full diskresjon og forsiktighet og vil ikke bli brukt på måter du ikke har kontroll over.

Våre kunder er opptatt av at Sport-Fiske.no håndterer personopplysninger på en betryggende måte. Under får du en nærmere beskrivelse av hvordan vi håndterer disse opplysningene.

Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg via transportøren du velger, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes. Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også ip-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen. Denne informasjonen er også tilgjengelig på "Min side".

Kortnummer oppbevares ikke av Sport-Fiske.no utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering. Personnummer samles inn for å øke sikkerheten, og for at Sport-Fiske.no skal ha mulighet til å kontrollere din kredittverdighet. Hvis du ønsker å inngå avtale om forbrukerfinansiering, må du samtykke til at vi utfører en kredittsjekk basert på fødselsnummeret ditt. Dersom du faktisk inngår en finansieringsavtale, lagres denne informasjonen frem til lånet er avsluttet. Fødselsnummeret er påkrevet for rapportering til ligningsmyndighetene. Etter at lånet er avsluttet blir kredittopplysningene anonymisert og kun brukt for statistikk.

Vi samler også inn og oppbevarer loggdata som hvilke kategorier og produkter man kikker eller søker på, for å kunne lære hva våre kunder er opptatt av, samt forbedre produktutvalg og tilbud. Denne informasjonen benyttes også for å kunne gjøre det mulig å vise deg relaterte produkter, eller sende deg relaterte tilbud (dersom du eksplisitt har bedt om dette). Informasjonen benyttes også for å produsere trafikkstatistikker for bl.a. kapasitetsplanlegging.

Vi bruker og krever en cookie for å kunne registrere seg og gjennomføre en bestilling. (Det er mulig å se på produkter uten å bruke cookies.) Vi forsøker dessuten å lagre en permanent cookie som brukes for å gjenkjenne deg når du kommer tilbake; denne kan slettes ved å logge ut fra kontoen din.

Vi tilbyr e-postlister for å motta ulike typer informasjon og tilbud. Det er frivillig å motta dette, og man må eksplisitt melde seg inn i forbindelse med registrering eller på "Min side". Det er også enkelt å melde seg ut fra e-postlistene fra "Min side". Sport-Fiske.no selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.

Sport-Fiske.no ved innehaver er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor. Hvis du har noen spørsmål kan du ringe eller sende oss en e-mail.

bottom of page